Malování Lakování Fasády Lišty a ozdobné prvky PVC a koberce
POUŽÍVANÉ MATERIÁLY

Při práci používáme širokou škálu osvědčených kvalitních materiálů. Jejich volba vychází z konzultace se zákazníkem a jeho přání. Odstíny barev lze míchat s velkou přesností dle obsáhlých vzorníků.

Nejčasteji používané materiály:

Mailové objednávky: info@malirstvivrkoc.cz Telefonní objednávky: +420 603 377 554
zini 2005 - 2022, verze 6.0